Kontakt

Jeżeli chcesz się skontaktować z którymś z działów naszej firmy lub zgłosić sugestie związane z naszym sklepem - wypełnij poniższy formularz.

- pole wymagane

  • Inter Cars S.A. ul. Gdańska 15 Cząstków Mazowiecki 05-152 Czosnów
  • Infolinia: 801 980 980 kontakt@sklep.intercars.com.pl
  • Serwis internetowy Sklep Inter Cars prowadzony jest przez Inter Cars S.A., wpisany do Rejestru Przedsięborców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008734.

    NIP 118-14-52-946

    Spółka Inter Cars S.A. posiada kapitał zakładowy w wysokości 28.336.200,00 PLN, opłacony w całości.
Znajdź punkt odbioru
  1. Regulamin
  2. FAQ